Hibe & Destekler

HİBE & DESTEKLER

EKONOMİ BAKANLIĞI PROJELERİ

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge Merkezleri; Dar mükellef kurumların Türkiye’deki işyerleri dâhil, kanunî veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az 30 tam zaman eşdeğer Ar – Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimlerdir.


Arge merkezi kurma ve sürdürme danışmanlığı çerçevesinde hizmetlerimiz aşağıdadır.